Nokipannukahvit ryhmille
Toimintaloma sijaitsee Säkylä-Loimaa tie no 213 varrella, Säkylästä 15 km Loimaan suuntaan. Tarjoan tästä kulkeville mm. linja-autoryhmille mahdollisuutta tilata kahvit pienellä tutustumisella mm. Myllylähteen alueeseen ja Myllytupaan.

Toimintalomasta voi tilata nokipannukahvit mm. Luppokodan tulille

Kantolaavulle Katso video Kantolaavusta

tai Myllylähteen Myllytuvalle

Katso video Myllytuvasta

Säkylä-Loimaa tie no 213 varrella on mm. linja-autoilla sopivia paikoituspaikoilla tiekarttapiirros. Kantolaavun ja Luppokodan paikoituspaikat ovat tässä Toimintaloman kohdalla ja Myllylähteen paikoituspaikat ovat tästä runsaat kilometrin päässä Virttaan suuntaan. Tilauksesta kahvin kanssa saa joko suolaisen sämpylän tai toivotun laisen pullan
.

Jos aikatauluunne sopii ja halukkuutta on, voidaan tehdä opastettu pieni kierros tai ulkosäästä riippuen kahvitteluun voidaan yhdistää 500 m – 1,5 km pituinen Harjureitillä tai Myllylähteen alueella tapahtuva opastettu ulkokävelykierros.
Toinen vaihtoehto kävelykierrokselle on Myllylähteeltä Toimintalomalle kulkeva Harjureitti joko Luppokodalle tai Kantolaavulle, ko. kohdan reittipiirros.

Myllytuvalla nokipannukahvit voidaan juoda Myllytuvassa sisällä tai sen katetulla verannalla. Kahvittelun lomaan voimme yhdistää pitkospuita kulkien noin 30 min pituisen lähteen alueeseen tutustumisen. Vuodenajasta riippuen voimme tutustua lähdeluonnon kasveihin, runsaaseen yli 2 milj. litraa vuorokaudessa tapahtuvaan lähteen vesipurkaumaan tai tässä samalla luonnonkivisokkelilla olleiden Myllyjen historiaan:

Alastaron Virttaan Myllylähde on saanut nimensä lähteen partaalla sijainneista vesimyllyistä. Lähteen vesivoimalla käyneet myllyt olivat varsin harvinaisia, sillä lähiseudulla Virttaan lisäksi vain Oripään Myllykylän mylly sai voimansa lähteestä. Lähteen ensimmäiset myllyt rakennettiin luultavasti jo keskiajalla ja varhaisimmat kirjalliset tiedot ovat vuosien 1586-1587 myllyveroluettelosta.

Myllyn omistaja oli myllylahko, jonka osakkaina olivat Virttaan talolliset. Osuus oikeutti talolliset käyttämään myllyä tietyn ajan. Vastineeksi osakkaiden oli osallistuttava myllyn kunnossapitoon. Myllylahkon toiminta päättyi käytännössä 1920 luvulla, jolloin lahkon osakkaat myivät osuutensa yksityiselle myllärille.Vuosisatojen aikana lähteen partaalla on sijainnut useita myllyjä. Vanhimmat myllyt olivat tyypiltään jalkamyllyjä, jossa myllynkiveä pyöritti vaakasuora ratas. Viimeistään 1700-luvun alkuvuosina jalkamylly korvattiin ratasmyllyllä. Ratasmylly oli teknisesti edistyneempi mylly, joka sai käyttövoimansa pystysuorasta rattaasta. Varhaisimmat kirjalliset tiedot ratasmyllystä ovat peräisin vuodelta 1707.Moderni teknologia korvasi vesimyllyt 1900-luvulla. Jauhatus Virttaan myllyssä päättyi 1950-luvulla ja käyttämättömäksi jäänyt rakennus purettiin seuraavalla vuosikymmenellä, joskin myllyyn liittyneitä rakennelmia mm. luonnonkivi sokkeli ja vesiruuhen tukena olleet luonnonkivet voi edelleen nähdä myllytuvan ympäristössä. Myllytuvassa sisällä on nähtävillä viimeisessä myllyssä käytössä ollut jauhatuskiveä pyörittänyt taottu akseli.

Myllylähteen rautaruukkia suunniteltiin 1700-luvulla perustettavan myllylähteen partaalle. Hankkeen puuhamiehenä oli Loimaan kirkkoherra Gabriel Lauraeus. Tarkoituksena oli korottaa vanhaa myllypatoa ja näin saada vesivoimaa rautaruukin tarpeisiin. Malmina oli tarkoitus käyttää Alastaron Hennijoen suomalmia. Suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet.

Kantolaavun nokipannukahvit tarjoillaan isolla Kantolaavulla, jossa pöytien viereen mahtuu linja-autollinen henkilöitä ja autolla pääsee Kantolaavun eteen.

Luppokodan nokipannukahvit tarjoillaan Luppokodalla ja edessä olevassa katoksessa, johon mahtuu linja-autollinen henkilöitä ja auton paikoitus 40 m päässä.

Luppokodassa tai Kantolaavulla tapahtuvan kahvitteluun liittyvät opastetut kävelyt voidaan tehdä ennen kahvia tai kahvin jälkeen. Mikäli kävely tehdään ennen kahvia, niin silloin kävelylle lähdetään maantien varressa olevalta Myllylähteen paikoituspaikalta. Tulen siihen Teitä vastaan ja sitten opastaen kävelemme yhdessä valitulle kahvipaikalle. Ja vastaavasti, jos kävely tehdään kahvin jälkeen, niin kävellään yhdessä ( linja-auto ajaa odottamaan Teitä) Myllylähteen paikoituspaikalle.Ajankohtaista

Majoituksista 
kannattaa nyt varata mökki juhannusviettoon tai kesälomaviikoksi. Kesäretkeilijöille luonnonläheisiä yöpymismahdollisuuksia.

Saunat/kylvyt
kohdasta on nyt hyvä aika valita ”lampikylpylästä” työ- tai harrastustilaisuuteen ilta savusauna/lämpöamme/Kotasauna yhdessäololle ennen kesälomille lähtöä.

Tonttikaupoille 
kevät on hyvä ajankohta tai tulla katsomaan valmista myyntiin tullutta loma-asuntoa.


TOIMINTALOMA,
Toimintalomantie 2, 32560 VIRTTAA,
puhelin: 0400-595 898,
sähköposti: esa.lahteenmaki@toimintaloma.fi