Soita 0400 595898
Toimintaloma Youtubessa

Toimintaloman vapaa-ajan alue
Säkylänharjun kupeessa

Aurinkorannantien tontit

Aurinkorannantien rakentamattomat tontit, kuten niiden viereiset rakennetut tontit, ovat samalla tavalla hoidettua viheraluetta. Tonttien rajoilla on näkösuojan antavaa havupuustoa. Puustoa on pidetty niitä leikkaamalla noin 3 – 4 korkuisena.

> Katso video Aurinkorannantien tonteista

 

Toimintaloman rakennuskaavan mukaisesti rakentamisen tehokkuusluku (e) eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan on kaavassa 0,20, mikä mahdollistaa, että tontille voi rakentaa tontin asuinrakennuksen, auto / varastotiloja, mahdollisen pihasaunan ym. tiloja.

 

Tontit no 1 ja 3 ovat kooltaan noin 1800 m2 ja tontti no 21 noin 1400 m2.

 

Alueella on valmiina kaavatiestö, oma käyttöveden vedenottamo ja sen runkovesijohdosta tonttihaarat rakennuspaikoille, useamman kiinteistön yhteiskäytössä olevia harmaan jäteveden imeytys/suodatuskenttiä joista putkiyhteys rakennuspaikoille sekä maakaapeloituna alueen sähköverkko. Wc-vedet jokainen rakennuspaikka johtaa omaan tyhjennettävään umpisäiliöön.

 

Rakennuskaavassa ei määritellä rakennusten materiaalia, kokoa, väriä, katon muotia yms. Niistä rakentaja voi päättää tarpeidensa mukaisesti ja niin kuin on rakennusluvassa asiat määritellyt.

 

Tontit soveltuvat maalajistaan johtuen hyöty- ja koristekasvien kasvatukseen ja puutarhan pitoon.

 

Kaava-alueelle rakennetuista 32 kiinteistöstä 13:lla on vakituisen asumisen rakennuslupa. Tällä hetkellä viidessä kiinteistössä asutaan vakituisesti ja muut ovat vapaa-ajan asuntoina.

 

> Kuvia rakennetuista kohteista

> Kuvia Toimintaloman alueelta

 

Kaikilla kaava-alueen kiinteistönomistajilla on yhdenmukaiset oikeudet virkistyskäytön lampiin, yhteiseen lähivirkistysalueeseen, tehtyihin pelikenttiin ja muihin yhteisiin rakenteisiin. Ylläpidosta huolehtii alueen kiinteistönomistajien hallinnoima osuuskunta. Osuuskunta huolehtii myös käyttövesijärjestelmästä, alueen tiestöstä ja yhteisestä talousjätteen keruusta. Osuuskunta toimii omakustannusperiaatteella.

 

Ota yhteyttä

Copyright EL Toimintaloma-Systems Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Näillä kotisivuilla olevien YouTube Toimintaloma -2018 videoiden tekemiseen ja sivujen päivitykseen on saatu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston rahoitusta.

Evästeet