Soita 0400 595898
Toimintaloma Youtubessa

Toimintaloman vapaa-ajan alue
Säkylänharjun kupeessa

Metsäisen alueen tontit

Toimintaloman tien varressa olevat tontit numerot 17 ja 19 ovat sekametsän aluetta ja Harjureitintien varressa olevat tontit ovat mäntyistä kangasmetsän aluetta.

> Katso video Metsäisen alueen tonteista

 

Tontit no 10, 12, 14 ovat 28 km pituisen useasta eri kierroksesta muodostuvan Harjureitin varrella. Ulkoilureitin 14 km pituinen valaisu osuus kulkee tässä kohtaa läheltä tontteja. Reitti on valaistu iltaisin klo 22.00 asti syksystä alkaen huhtikuulle, jolloin lopetetaan, perinteisen ja luisteluhiihdon ladunhoito.

 

> Katso video Toimintaloman talvesta

 

Toimintaloman rakennuskaavan mukaisesti rakentamisen tehokkuusluku (e) eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan on kaavassa 0,20, mikä mahdollistaa, että tontille voi rakentaa tontin asuinrakennuksen, auto/varastotilat, mahdollisen pihasaunan ym. tiloja.

 

Alueella on valmiina kaavatiestö, oma käyttöveden vedenottamo ja sen runkovesijohdosta tonttihaarat näille tonteille, useamman kiinteistön yhteiskäytössä olevia harmaan jäteveden imeytys/suodatuskenttiä joista putkiyhteys rakennuspaikoille sekä maakaapeloituna alueen sähköverkko. Wc-vedet jokainen rakennuspaikka johtaa omaan tyhjennettävään umpisäiliöön.

 

Kaava-alueelle rakennetuista 32 kiinteistöstä 13:lla on vakituisen asumisen rakennuslupa. Tällä hetkellä viidessä kiinteistössä asutaan vakituisesti ja muut ovat vapaa-ajan asuntoina.

 

> Kuvia rakennetuista kohteista

> Kuvia Toimintaloman alueelta

 

Rakennuskaavassa ei määritellä rakennusten materiaalia, kokoa, väriä, katon muotoa yms. Niistä rakentaja voi päättää rakennuslupaa hakiessaan mieltymystensä mukaan.

 

Kaikilla kaava-alueen kiinteistönomistajilla on yhdenmukaiset oikeudet virkistyskäytön lampiin, yhteiseen lähivirkistysalueeseen, tehtyihin pelikenttiin ja muihin yhteisiin rakenteisiin. Ylläpidosta huolehtii alueen kiinteistön omistajien hallinnoima osuuskunta. Osuuskunta huolehtii myös käyttövesijärjestelmästä, alueen tiestöstä ja yhteisestä talousjätteen keruusta. Osuuskunta toimii omakustannusperiaatteella.

 

Ota yhteyttä

Copyright EL Toimintaloma-Systems Oy  /  Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Näillä kotisivuilla olevien YouTube Toimintaloma -2018 videoiden tekemiseen ja sivujen päivitykseen on saatu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston rahoitusta.

Evästeet